Links

唯有时间一往无前

瑞鹤仙
南方层云高,北地风清晓,一天秋高。 东风带味道,西望鸟飞杳,同样可笑。 谁言可笑,雨曾到,珠儿怎闹。 时光好,步履飘摇,如书誊写无校。
到老。 反复思考,反复钻营,反复讨巧。 把些激情,都换无情依靠。 凭谁去,回忆青春年少,风流倜傥先兆。 哪曾想,多些风骚,不过云消。
早安,世界。早安,未来。
2020.08.12