Links

21, 破浪

北方,渐凉。 何况,一场秋雨入秋乡。 惆怅,人未白头两鬓霜。 道是韶华仍旧浪,不思量,左右手,各一样。
情长,愁肠。 倔强,且待秋风送秋香。 迷茫,花已摇摇瓣将黄。 思想某时帆远扬,自难忘,平生事,纸一张。
飘荡,花样。 商量,定要秋水染秋妆。 何妨,从头再做孩子王。 莫待回头身是客,叹哀伤。曰虽然,曾梦想。
早安,世界。早安,未来。
2020.08.21